torsdag 13. august 2009

Plukke plommer!

"Kom og plukke plommer
I Guds store kjærleikshaust
Jesus inviterer
Solmogne plommer sit laust
Sjå kor tungegreiner
Duvar over deg
Vi skal plukke plommer
Saman, du og eg..."
Dette syng "Skruk" og Katia Cardenal medan eg skriv no
Det er ein nattverdsang i "Misa campesina", messe for Kari og Ola...som er ei aldeles nydeleg plate...som har sitt utspring i messe for bønder i mellom - amerika....
Det er første hausten at treet vårt har gjeve oss så mange plommer. No går vi allereie og kosar oss, - og let dei vel helst ikkje få mogne tilstrekkeleg! DET er viktig! La oss ikkje "hauste inn", og rive av før dei er mogne, - kanskje kan det få konsekvensar?
Lilja vår sto så vakkert og gledde oss på dåpsdagen til Hannamaria!
Ei herleg lilje er vesla, -til glede for alle!
(Bileta er tekne for få min. sidan.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar